Tìm kiếm tài liệu, phần mềm...

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Proteus 7.8 Full-Phần Mềm Mô Phỏng Mạch Điện Tử Tốt Nhất


 Proteus 7.8 Full-Phần Mềm Mô Phỏng Mạch Điện Tử Tốt Nhất
Phần mềm Proteus là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của mạch điện tử bao gồm phần thiết kế mạch và viết chương trình điều khiển cho các họ vi điều khiển như MCS-51, PIC, AVR, … Proteus là phần mềm mô phỏng mạch điện tử của Lancenter Electronics, mô phỏng cho hầu hết các linh kiện điện tử thông dụng, đặc biệt hỗ trợ cho cả các MCU như PIC, 8051, AVR, Motorola.

Phần mềm bao gồm 2 chương trình: ISIS cho phép mô phỏng mạch và ARES dùng để vẽ mạch in. Proteus là công cụ mô phỏng cho các loại Vi Điều Khiển khá tốt, nó hỗ trợ các dòng VĐK PIC, 8051, PIC, dsPIC, AVR, HC11, MSP430, ARM7/LPC2000 ... các giao tiếp I2C, SPI, CAN, USB, Ethenet,... ngòai ra còn mô phỏng các mạch số, mạch tương tự một cách hiệu quả.

Proteus là công cụ chuyên về mô phỏng các mạch điện tử. Nói về Proteus là nói về khả năng thiết kế mạch điện và chạy mô phỏng nó. Để hiểu biết thêm về phần mềm này các bạn có thể xem thông qua link dưới đây:  http://www.youtube.com/watch?v=p6EAG_Go5tM

Đồng thời các bạn có thể download về cài đặt sử dụng bản Proteus 7.8 này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét